CID / CID10

B83.4 Hirudiníase interna

B83.4 Hirudiníase interna