CID / CID10

E85.8 Outras amiloidoses

E85.8 Outras amiloidoses