CID / CID10

H49.4 Oftalmoplegia externa progressiva

H49.4 Oftalmoplegia externa progressiva